Понеделник, 04 декември 2023

04.12.2023

Последвайте ни

Предоставят безлихвен заем от 360 000 лв. за два социални проекта в Добрич

Общинският съвет на град Добрич даде съгласие за предоставяне на безлихвени заеми на стойност 361 604 лв. за два социални проекта.

"Грижа в дома в Община град Добрич"  се финансира по Програма "Развитие на човешките ресурси". Местният парламент даде съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем до 285 000 лева от бюджета на Общината, с цел да се покрият разходи по изпълнение на проекта. Срокът за възстановяване на заема е след одобрение на исканията за плащане от Управляващия орган на програмата.

Дейностите по проект „Грижа в дома в Община град Добрич“ стартираха на 5 януари тази година и до момента подкрепа са получили 403 възрастни хора в невъзможност от самообслужване и лица с увреждания. За предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги в домовете на потребителите са назначени 93 лични асистента, шест медицински сестри, психолог, рехабилитатор и социален работник.

Проект "За равен шанс на децата" също се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Общинският съвет даде съгласие да бъде предоставен допълнителен безлихвен заем от бюджета на Общината в размер на 76 604 лева, с цел да се разплатят разходи по изпълнение на проекта до удължения му срок. Като и в предишния случай, срокът за възстановяване на този заем е след одобрение на исканията за междинно и финално плащане от Управляващия орган на програмата.

По проекта се предоставят услуги за ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, здравна консултация за деца.

c