Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

Добрич ще кандидатства за 40 милиона лева за индустриален парк за 3000 нови работни места

Общинският съвет на Добрич днес даде съгласие общинско дружество „Индустриален парк Добрич“ ЕООД и Община град Добрич да поемат дългосрочен дълг в размер на 530 000 лева от  Фонд ФЛАГ. Основната част от средствата ще се използват за възлагане на изготвяне на подробно прединвестиционно проучване за изграждане на „Индустриален парк Добрич”. Това ще даде възможност на дружеството, в качеството му на оператор на „Индустриален парк Добрич“, да кандидатства за финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост. По него ще бъдат разпределени общо 212 500 000 лева, като финансирането на един проект ще е между 30 и 40 милиона лева т..е ще бъдат подкрепени не повече от 6-7 проекта за индустриални паркове, с приоритет Северна България.

Това стана ясно от дискусията в залата на Общинския съвет. В нея участва и инж. Бойко Милев, представител на „Техпарк инженеринг“ ЕООД. Те са предложили най-ниската цена за изпълнение на прединвестиционното проучване - 356 800,00 лева без ДДС, и срок на изпълнение 60 календарни дни.

„Аз съм софиянец, далеч съм от проблемите на Добрич и нямам нищо общо с града. Това ми дава ми възможност да погледна на проблемите отстрани“, така се представи инж. Милев пред общинските съветници. Обясни, че компанията се занимава с изграждане на инвестиционни проекти до ключ. „В България сме уникални с две неща – строим заводи и индустриални  зони. Една от малкото компании с капацитет да прави такива неща“, посочи инж. Милев. От 10 години се занимават с индустриални зони, като използват опита от цял свят, взаимствали са основно от Турция.

По думите му дали Добрич ще е одобрен за пилотен проект за индустриален парк ще стане ясно през декември, а зоната ще е готова през 2026-2027 година.

Отпускането на парите е обвързано с минимум 5 инвеститора, които да са закупили терени през 2026 година.

Предложението за изпълнение на инвестиции ще съдържа четирите планирани дейности:

1. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до индустриалния парк.

2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура, в границите на индустриалния парк

3. Изграждане на научноизследователска (иновативна) инфраструктура за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност.

4. Изграждане на екологична вътрешна инфраструктура, създаваща иновативни, устойчиви и екологични възможности за индустриалните производства в индустриалните паркове.  

По думите на инж. Милев предвиденият терен за индустриална зона в Добрич е малък – около 320 декара – бившите военни казарми, което не го прави особено перспективен. Затова той препоръча в бъдеще да бъдат изкупени земеделски терени наоколо - около 600 декара.

„Този проект е за следващите минимум 100 години и ще е причината да остават младите хора тук, а не да ходят в Западна Европа. Идеята е тук да има 30 производители, които да дават възможност за минимум 3000 нови работни места висококвалифицирани, не шивачки и плетачки“, подчерта инж. Милев.

Стоян Лцканов от БСП изрази опасенията си предвид намаляващото население на областта, дали ще има кой да работи в индустриалния парк или ще останем само с един бутиков комплекс.

Арх. Емилия Добрева подчерта, че вече има действащ ПУП, схеми, разчети за необходимостите, както и пътна инфраструктура. „По-полезно би било проектиране на база идеен проект, отколкото прединвестиционни проучвания, които в много голяма степен ще се възползват от свършеното вече“, каза тя. И настоя за тези средства Общината да получи вид идеен проект.

Ръководителят на групата общински съветници от ГЕРБ-СДС Иво Пенчев изрази притеснението си за поредния кредит, който Общината тегли. „До момента имаме разрешени кредити за 34 млн. лева. Ако до края на мандата всички те се усвоят, ще има затруднение за следващата година. Допълнителни 500 000 лева ще затруднят още повече Общината“ посочи той.

По думите на кмета Йордан Йорданов Община Добрич е едва на 11% от годишния процент, до който може да емитира дълг. „500 000 лева не ни притесняват, особено като виждаме каква е инвестицията, която можем да получим – между 30 и 40 милиона от Плана за възстановяване, които да дойдат в Добрич. Това е възможност Добрич да е пилотен проект. Ако искаме да действаме, сега е моментът“, каза Йорданов.

Иво Пенчев попита откъде ще се вземат допълнително до 8 милиона лева за самоучастие, ако проектът на Добрич бъде одобрен, след като Общината вече е изчерпила своите ресурси.

В момента се разработват финансови инструменти за индустриалните паркове, обясни Росица Йорданова.

По думите на Герман Германов в момента Добрич няма привлекателна за инвеститори бизнес зона, а терен със стари сгради, без външна и вътрешна инфраструктура. Шансът да се реализира проект за индустриална зона е възможност тук да идват високотехнологични инвеститори, подчерта той.

Предложението беше прието с 25 гласа „за“ и 3 „въздържал се“.

c