Вторник, 27 февруари 2024

27.02.2024

Последвайте ни

По още един проект на Община Добрич са наложени финансови корекции

По още един проект на Община град Добрич са наложени финансови корекции, става ясно от поредната жалба на администрацията в съда.

Този път тя е във връзка с наложени с решение на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, като ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”.

С него са наложени финансови корекции на Общината по обществена поръчка с предмет „Инженериг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция и ремонт на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич“.

Наложена е финансова корекция на Община Добрич по проекта за воден цикъл

От общинската администрация твърдят, че Решението е неправилно и незаконосъобразно.

Делото е насрочено за 24 април от 14:00 часа.

Ветеринарната гимназия в Добрич отбелязва 45 години с модерна база

Припомняме, че неотдавна стана ясно, че финансова корекция е наложена и по проекта за воден цикъл на Добрич. Тя е в размер на 5% от засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи от стойността на договора с изпълнителя ДЗЗД „ЕНАР-ТРАФИК“ на стойност 520 151,80 лева.

Фирмата е подписала договор за извършване на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“.

Това дело е насрочено за 23 април от 13,15 часа.

c