Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Осем екипа ще връщат деца в детските градини и училища в Тервел

През тази година Община Тервел ще реализира дейности по проект, който предвижда подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие, допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин. Предвидени са и допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства. Това предвиждат дейностите по изпълнение на интеграционните политики на Община Тервел, приета на последното заседание на Общинския съвет. Те предвиждат, през 2018 година да продължава дейността на осемте екипа за обхват на деца и ученици, непосещаващи детска градина и училище, създадени в изпълнение на Националния механизъм за обхват. Той стартира в началото на септември миналата година, като бяха обходени над 700 адреса в цялата община. В образователната система са върнати 7 ученици и 5 деца. Останалите са с друг адрес в България или чужбина. От Общината информират, че продължава изпълнението на проекта на институт „Хуманитас” „Пълноценна социална интеграция на 545 ученици от етническите малцинства от община Тервел чрез допълнително обучение по български език и общностни дейности”, финансиран от ОП НОИР, в който си партнират шест общински училища и Община Тервел за образователна интеграция на учениците от 1 до 12 клас .
c