Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Одобриха средства за подмяна на отоплителния котел на ДКЦ I в Добрич

Общинският съвет на Добрич даде съгласие „ДКЦ – I Добрич“ ЕООД да закупи със собствени средства котел за отоплителна инсталация.

Управителят на ДКЦ I д-р Мариян Ананиев е посочил в писмо до администрацията, че в резултат на многогодишното износване и след авария на съществуващия котел в края на зимния сезон, се предвижда реконструкция на отоплителната система с подмяна на износения котел.

След проведени предварителни пазарни проучвания е станало ясно, че стойността за закупуване на котела е в размер до 60 000 лв. без включен ДДС. Управителят на „ДКЦ – I Добрич“ ЕООД е декларирал, че дружеството е в състояние да осигури финансовите средства за инвестицията.

c