Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

На 31 май в МРРБ ще се разгледа окончателният вариант на ОУП на община Шабла

Съгласно заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шиков от 23 май, на 31 май от 14 ч. в сградата на МРРБ, зала „Пресцентър А“ ще се проведе заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика (НЕСУТРП). На него ще се разгледа окончателен проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла и правила и нормативи за прилагането му.

Участие в заседанието ще вземат главният архитект Добромир Червенков на община Шабла и Живко Спасов – общински съветник от Общински съвет-Шабла.
Възложител на плана е МРРБ, а проектанти са ГД по ЗЗД „Модул студио 2-8 и партньори“ - „ТПО Варна ЦППБО“ ЕООД и „Модул студио 2-8 и партньори“ ЕООД.

c