Неделя, 25 февруари 2024

25.02.2024

Последвайте ни

Кукленият театър „Дора Габе” в Добрич е с нов сайт

Държавният куклен театър „Дора Габе” в Добрич е с нов сайт - kuklenteatardobrich.com. В него могат да се открият актуални спектакли, програма, контакти и още много информация. През февруари 1952 година актьорите от драматичния театър в Добрич Михаил Михайлов и Николай Новаков подготвят първото куклено представление - „Червената шапчица”. Главната роля е поверена на Руска Цекова - художествен ръководител на Самодейния куклен театър в града.На 1 януари 1963 година с постановление на Министерския съвет кукленият театър е одържавен и става филиал на драматичния. С постановление от 1 април 1981 година кукленият театър става самостоятелен институт. За шестдесетгодишната дейност на театъра са създадени 210 постановки, изнесени са около 12 400 представления пред около 1 209 000 зрители. Над 150 са представленията в чужбина в рамките на фестивали и турнета в Словакия, Югославия, Мексико, Афганистан, Швейцария, Италия, Германия, Унгария, Австрия, Испания и многократно в Турция. Театърът е спечелил и множество международни награди.Държавният куклен театър „Дора Габе” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на културата. От януари 2011 година е културен институт в областта на сценичните изкуства на делегиран бюджет.
c