Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Изнудвач се размина с отнемане на имуществото за над 310 000 лева

Прекратено е делото за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 310 818 лв., съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд. Причината за съдебното решение е недопустимост на предявения иск. Производството в Окръжния съд е образувано по иск на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество - ЗПКОНПИ. Искът е срещу 34-годишния Е.М. от село Пчелино, община Добричка и в него се настоява за отнемане в полза на държавата на имущество на ответника на стойност 310 818 лв. поради неустановяване законен източник на средства за придобиването му. Исковата молба е била внесена въз основа на проверка на имуществото на ответника, обхванала периода от юли 2004 г. до юли 2014 година. Проверката е започнала, след като мъжът бил привлечен като обвиняем за изнудване, придружено с повреждане на имущество - деяние, което попада в обхвата на престъпленията, при които Комисията има право да започне проверка на дадено имущество, ако е налице обосновано предположение, че то е незаконно придобито. Окръжният съд установи обаче, че Комисията не е спазила законовия срок, в който би трябвало да приключи процедурата по проверката на нечие имущество. Според законовото изискване, проверката на Комисията може да продължи максимум една година и 6 месеца, след което тя разполага с още около 2 месеца - за изготвяне на доклад и за вземане на решение дали проверката да бъде прекратена или да се предяви иск пред съда. От данните по настоящото дело става ясно, че в случая процедурата е продължила повече от 2 години. Окръжният съд счете, че щом като проверката не е приключила в рамките на законоустановения срок, Комисията е изгубила правото си да предяви иск срещу проверяваното лице. Съдът посочва в решението си, че визираният в закона срок е задължителен, а не инструктивен. Ако се приеме, че срокът на проверката е инструктивен, то териториалните органи на Комисията биха могли неограничено във времето да осъществяват разширените си правомощия и извън законоустановения разумен срок да въздействат неблагоприятно на проверяваното лице, коментира съдът.
c