Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Изграждат 200 метра бетонова ограда на Гробищния парк в Добрич

Обществена поръчка, която предвижда строително-монтажни огради на обекти, общинска собственост, обяви Община Добрич. Тя е на прогнозна стойност 47 168 лева с ДДС.

Поръчката е в две обособени позиции. Първата предвижда изграждане на ограда на Гробищния парк в Добрич. Целта е да бъде ефективно ограничен безконтролният достъп до имотите и да се намали рискът от вандализъм и други нежелани деяния от недобронамерени лица. Предвижда се оградата да е с дължина 200 метра, тя ще е от бетонови колове и плетена мрежа с височина 180 см.

Втората обособена позиция е за подмяна на оградите на зоните, в които се отглеждат лами, муфлони, кенгуро, сърни, елени и магарета в Центъра за защита на природата и животните в Добрич.

Начинът на възлагане на обществената поръчка е събиране на оферти с обява. Крайният срок за подаван на офертите е 16 ноември.

c