Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

Фотоволтаична електроцентрала ще бъде монтирана на сградата на Община Крушари

Към диверсификация на източниците си за снабдяване с електрическа енергия и оптимизиране на разходите за нея пристъпва Община Крушари. За целта е обявена обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници за нуждите на общинска администрация Крушари".

Прогнозната стойност на поръчката е 60 629 лева. Начинът на възлагане е събиране на оферти с обява.

В обхвата на обществената поръчка са включени следните дейности:

  • Проектиране – в т. ч. изготвяне на конструктивно становище и становище по част електрическа с изготвяне на чертежи, изчисления, както и указания за изпълнението им;
  • Доставка и монтаж на соларните панели;
  • Обучение на двама служители за експлоатационна работа на системата.

Предвижда се на покрива на сградата на Община Крушари да бъде монтирана фотоволтаилна електрическа централа за собствено потребление. Тя трябва да е с максимално възможна инсталирана мощност до 30 kWp.

Крайният срок за подаване на офертите е 28 юни, те ще бъдат отворени на следващия ден.

Снимката е илюстративна

c