Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Екипът на областна управа залеси над 30 дръвчета в "Дъбовете"

По традиция екипът на областната администрация в Добрич се включи в мероприятията по залесяване в рамките на Седмицата на гората. Със съдействието на служителите на Държавно горско стопанство Добрич с директор инж. Цанко Николов бе създадена организация и екипът на администрацията залеси над 30 широколистни и иглолистни дръвчета в местността „Дъбовете“. Със съжаление, бе констатирано, че част от дръвчетата, които миналата година служителите на администрацията засадиха липсват. От горското стопанство признаха, че е много трудно младите дръвчета да бъдат опазени и само в района, където миналата пролет екипът на Областна администрация е садил иглолистни дръвчета, са констатирани над 10 откраднати. Активни залесителни мероприятия през тази година служителите на Държавно горско стопанство Добрич ще извършат на площ от общо 39 дка в землището на село Дряновец. На други 71 дка в землището на село Божурово през пролетта почвата ще бъде подготвена за залесяване, като е планирано през периода октомври-ноември теренът да бъде залесен с фиданки от цер
c