Петък, 23 февруари 2024

23.02.2024

Последвайте ни

ДКЦ I в Добрич ще има временен управител - д-р Диана Арабаджиева-Димитрова

Д-р Диана Петрова Арабаджиева-Димитрова бе утвърдена за временен управител на ДКЦ I ЕООД в Добрич на днешното заседание на Общинския съвет. Това стана необходимо след кончината на досегашния управител на общинското дружество д-р Мариян Ананиев и до провеждането на конкурс.

Д-р Арабаджиева-Димитрова е завършила медицина в Медицински университет, гр. София, има придобити две специалности: "Вътрешни болести" и "Детски болести". В професионален път работи като педиатър в Детското отделение към ОРБ "Добрич", практикува като педиатър в Детския нефрологичен кабинет към I-ва градска поликлиника, ОРБ "Добрич", а от 2000 година е педиатър в екипа на ДКЦ – І. С множество допълнителни курсове и квалификации, д-р Арабаджиева е доказан специалист, се казва в докладната записка, представена от зам.-кмета Павел Павлов.

Във връзка със защита на особено важни обществени интереси се допусна предварително изпълнение на решението. „Допускането на предварително изпълнение безспорно се налага, за да се защитят особено важни обществени интереси на гражданите ползващи медицински услуги. Провеждането на конкурсна процедура за избор на управител на общинско търговско дружество – лечебно заведение  е с продължителност не по-малка от 2 месеца. В този смисъл, назначаването на управител ще гарантира нормалното функциониране на търговското дружество и осигуряването на условия за нормалното  обслужване на населението, като дружеството поема голям процент от ползващите доболнична помощ на територията на града. С назначаването на временен управител ще бъде избегнато нанасянето на значителна или трудно поправима вреда на дружеството, чийто едноличен собственик е Община град Добрич“, се казва в докладната записка.

c