Вторник, 30 май 2023

30.05.2023

Последвайте ни

Децата в Тервел научиха защо да превърнат отпадъците в съкровище

Как да получим добър подобрител за почвата в собствения си двор, какво представлява компостирането научиха децата и екипът на детска градина «Детелина» в Тервел. Как да превърнем отпадъците в съкровище им разказа екологът Теодора Петкова, управител на Регионално депо Стожер. И обясни, че има възможност да отглеждаме и консумираме естествена и здравословна храна като използваме компост.

Органичните отпадъци са хранителни и градински, които имат една обща черта, която ги отличава от останалите битови отпадъци – те бързо се разлагат. В природата разградените вещества се усвояват от почвата, като по този начин се възстановява нейното плодородие.

Компостът подхранва почвата, изгражда структурата, повишава обмяната на въздух /аерацията/ и осигурява задържането на вода в нея. Когато той се смеси с глинеста почва, тя се олекотява, а песъчливата задържа водата по-добре. Добавеният към почвата компост намалява ерозията, подобрява киселинността и развитието на корените на растенията.

Образователната работилница в детска градина «Детелина» в Тервел е част от застъпнически действия и кампания сред местната общност за насърчаване участието на гражданите в реализирането на  регионални политики. Осъществяват се по проект „Партньорства за развитие“,  финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. В нея участваха и Галина Митева -  ръководител на проекта и председател на КРИБ Добрич, и Севдалина Колева – директор на дирекция „Образование, култура, младежки дейности, ритуали“ в Община Тервел.

c