Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Бум на инвеститорски интерес за вятърни и слънчеви централи в област Добрич

Бум на инвестициите в област Добрич във фотоволтаични централи има през последните години. По наша информация тук се изгражда и най-големият такъв парк в цялата страна.

В тази връзка Про Нюз Добрич потърси информация от „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД информация за това колко са соларните паркове на територията на област Добрич, колко нови се изграждат, както и какви мощности електроенергия произвеждат.

От ЕСО ЕАД посочиха, че до момента за района на Североизточна България са заявени за изграждане 3000 MW вятърни и фотоволтаични електроцентрали.

По данни на „Електроенергийния системен оператор“ от 2019 година до началото на месец август 2022 година постъпилите заявления за изграждане на нови ВЕИ са за над 24 000 MW инсталирана мощност. Инсталираните генериращи мощности в електроенергийната система на страната са над 12 000 MW.  

Със заявените за изграждане нови ВЕИ от над 24 000 MW е достигнат абсолютният лимит на електроенергийната система, което изисква неотложното и адекватно планиране на бъдещето разширяване на електропреносната система.

ЕСО провежда поредица от срещи с ВЕИ-инвеститорите за обсъждане на съвместни, координирани действия за разширяване на електропреносната мрежа, за да бъде посрещнат огромният инвеститорски интерес към изграждане на нови ВЕИ.

До момента за района на Североизточна България са заявени за изграждане 3000 MW ВяЕЦ и ФЕЦ, а в района на градовете Любимец и Свиленград инвестиционните проекти са за близо 1000 MW ФЕЦ.

ЕСО координира с ВЕИ-производителите развитие на електропреносната мрежа и осигуряване на необходимия електропреносен капацитет, което трябва да се базира на заявения инвеститорски интерес. Министерството на енергетиката съвместно с Електроенергийния системен оператор са подготвили проект на нормативни промени, с които да се гарантира изпълнението на реформите, залегнали в Плана за възстановяване и устойчивост.

c