Събота, 25 май 2024

25.05.2024

Последвайте ни

4 културни събития включва програмата за туризма на Община Добрич през 2023 г.

Средствата за финансовото осигуряване на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2023 г. са в размер на 36 052 лева. Програмата трябва да бъде утвърдена на предстоящото заседание на Общинския съвет на 28 март. Бюджетът й се определя от планираните приходи от туристически данък в размер на 30 000 лева и преходен остатък от 2022 г. от 6 052 лева.

 8 000 лева от средствата ще се използват за провеждане на Пленер „Хартията 2023“ с тема „Нишката на времето“. Културното събитие с бюджет 8 хиляди лева, организирано от Художествената галерия, ще се състои през месец септември.

Европейският младежки поп-рок конкурс „Сарандев“, организиран от Младежки център – Добрич,  ще се проведе на 11, 12 и 13 май. За конкурса са предвидени 12 000 лева.

 На 1 и 2 септември ще се проведе фестивалът „September Sun 2023”. Одобреният бюджет е 8 000 лева.

На 27, 28 и 29 юни ще се състои „Национален фестивал Добрич 2023“, организиран от Сдружение Смесен хор Добрич. Необходимото финансиране е 3 000 лева.

В Програмата се предвиждат4 560 лева за изработване на рекламни проспекти на недвижимото културно и историческо наследство, по искане на РИМ – Добрич.

c