Бизнес Водещи новини - дясно Общество Туризъм Шабла

Рибарско селище край село Крапец ще изгради Община Шабла

Инвестиционно предложение „Рибарско селище – с. Крапец” има намерение да реализира Община Шабла, съобщават от местната администрация. Предложението е публикувано на сайта на Общината. Считано от днес – 16 ноември, в рамките на 14 дни заинтересованите лица могат да изразят становища е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, eco@ob-shabla.org.

Предвижда се рибарското селище ще бъде изградено на площ от 10 026 кв. м, частна общинска собственост. То ще бъде място за риболовните дейности в с. Крапец, където риболовът е традиционен поминък за населението, а за голяма част от него и единствен начин за препитание. Обектът  няма да има характер на курортно-рекреационна структура. Ще се реализира на два етапа: етап I – работилница за леки ремонти на рибарски лодки и етап II  – рибарски къщи.  За реализацията на I  етап от проекта Община Шабла ще кандидатства за финансиране по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

В инвестиционното намерение се посочва, че рибарите в с. Крапец ползват от много години мястото, където ще бъде изградено рибарското селище, за стациониране на лодки и на хаотично разположени бараки-складове за рибарски инвентар. Неколкократно са санкционирани от органите на РДНСК-Добрич.  От  2006 година те имат официално регистрирано сдружение с нестопанска цел „Крапец 2005“.  В тази връзка са намеренията на Община Шабла – на мястото на безразборно пръснатите, незаконно поставени постройки да се изгради обект за обслужване на риболовни дейности –  рибарско селище, естетически вписано в терена, съобразно всички хигиенни, технологични и други изисквания. 

Новопроектираната  сграда  – работилница за леки ремонти на рибарски  лодки, ще е ситуирана в източната част на имота. Тя ще бъде достъпна откъм морския бряг, като е проектирана на 20 см от нивото на терена. В западната и в североизточната части на имота ще са разположени рибарските къщи – общо 6ест на брой. Те ще са еднотипни, с тераси пред тях. Всяка къща ще е едноетажна, еднопространствена, без сутерен.

Предвижда се максималното запазване на съществуващата дървесна растителност, за която е установено, че е в добро фитосанитарно състояние, с цел осигуряване  на засенчване на новите сгради. Допълването с нова висока дървесна растителност ще е ограничено с използване на акцентни видове с висок декоративен ефект.  Предвидено е оформянето на цветни и храстови групи с редуване на колорита и времето на цъфтеж. Предвидени са видове с висока устойчивост на засоляване на почвата и на вятър, а при тези, използвани под съществуващите дървета, и устойчивост на засенчване. Новата декоративна растителност е характерна за района на Черноморието и не се нуждае от интензивни грижи през вегетативния период.

Снимката е илюстративна

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *