Европа за нас

Европа Директно Добрич представи мисията на ЕС “Неутрални по отношение на климата”

“Неутрални по отношение на климата” представи екипът на Европа Директно Добрич пред медиите в града. Главният секретар на Търговско-промишлената палата Герман Германов съобщи, че се предвиждат поредица от такива събития с цел по-добро комуникиране приоритетите на ЕС.

ТПП – Добрич е партньор на  Европейската комисия и домакин на един от 424 информационни центъра от ново поколение, създадени от Европейската комисия в ЕС за периода 2021 – 2025 г. Благодарение на мрежата Европа Директно гражданите имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз. Целта на тези центрове е да укрепят важната връзка между институциите на ЕС и гражданите, независимо къде живеят те.

През март 2020 г. Комисията предложи законодателен акт за климата, който следва да придаде правна форма на амбициите за постигане на климатична неутралност до 2050 г. Преди това, през януари, депутатите бяха призовали за по-високи цели за намаляване на емисиите от първоначално обявените. След постигане на споразумение със Съвета

Парламентът прие законодателния акт за климата през юни 2021 г . Той предвижда до 2030 г. емисиите на ЕС да бъдат с 55% по-ниски спрямо 1990 г., а до 2050 г. да бъдат постигнати нулеви нетни емисии.

С близо 27 милиарда долара през 2020 г., “Екип Европа“ вече е най-големият донор на финансиране за борба с изменението на климата. Почти половината от финансирането е за адаптиране на последиците. 5 милиарда долара до 2027 г. от бюджета на ЕС са предвидени за финансиране в сферата на климата за най-слабо развитите и най-уязвимите страни.

Президентът фон дер Лайен обяви на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP26) че трябва да ускорим надпреварата си за нулеви вредни емисии, като постави следните цели: Нулеви нетни емисии до 2050 г.; Създаване на стабилна рамка от правила, за да се превърнат световните пазари на въглеродни емисии в реалност; Мобилизиране на финансиране за борба с изменението на климата за подпомагане на уязвими държави, за адаптиране и скок към чист растеж.

Комитетът на мисията за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове определи следната мисия: Достигане на 100 неутрални по отношение на климата града до 2030 г. Тя ще  насърчава и популяризира 100 европейски града в прехода им към неутралност по отношение на климата до 2030 г. и ще ги превърне в експериментални и иновационни центрове за всички градове. Всеки от тези 100 града пионери, който приеме мисията да постигне неутралност по отношение на климата до 2030 г., ще подпише договор за климата, адаптиран към неговите особености, и разработен в процес на сътрудничество, в който ще участват заинтересовани лица на всички равнища.

Герман Германов представи и започналата Конференция за бъдещето на Европа, която има за цел да отговори на въпроса от каква промяна се нуждае Европа, като се допитва до гражданите:

“Това е задачата – и възможността – пред всички нас – да обсъдим заедно визия за това какъв искаме да бъде нашият Съюз. Винаги има скептицизъм когато Европа обсъжда бъдещето си или започва подобен проект. Така че трябва да гарантираме, че това не е затворен политически компромис и че конференцията не е решение на всеки проблем. Но, трябва да чуем всички гласове”, отбелязва председателят на Европейската комисия Урсула Фон Дер Лайен.

Целта на Европа Директно Добрич по думите на ръководителя му Татяна Гичева е да допринесе за повишаване на информираността на гражданите от област Добрич относно стратегически цели на ЕС, за конкретни политики и сфери на въздействие, за да могат жителите на областта да правят информиран избор за бъдещето на ЕС и да участват пълноценно в процесите в ЕС основни принципи. В услуга на гражданите се прави отчитане на конкретни нужди от информация на различните целеви групи и заинтересовани страни и съобразяване с техните възможности да приемат активно информация. Заложени са целенасочено и проактивно планиране на действията и навременност на излъчваните послания, стремеж за покриване на максимално голям брой жители на област Добрич, безпристрастност при комуникация, основана на факти, предоставяна по неутрален, фактологически верен начин и недопускане на дезинформация. Центърът предвижда да изгради  партньорство – на различно ниво и с различни структури при зачитане на взаимните интереси, както и адаптиране на посланията в зависимост от конкретните целеви групи.

За повече информация на теми, свързани с политиките на ЕС:

https://europedirectdobrich.eu/
https://www.facebook.com/EuropeDirectDobrich/

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *