Водещи новини - дясно Общество

Златен почетен знак за съдия Николай Николов от Районен съд – Добрич

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Николай Николов – съдия в Районен съд – Добрич, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Николов е поощрен по предложение на председателя на Окръжен съд – Добрич Галатея Ханджиева във връзка с навършване на 65-годишна възраст и предстоящото му освобождаване от заеманата длъжност. Сред мотивите е посочено, че съдия Николов се откроява с висок професионализъм и винаги е изпълнявал служебните си задължения безупречно и образцово. Отчетено е, че резултатите от инстанционния контрол на постановените от него съдебни актове са много добри и сочат на качествена правораздавателна дейност.

Кариерата на Николай Николов в съдебната система започва през 2006г., като първоначално работи като държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията. През октомври 2007г. е назначен за съдия в Районен съд – Генерал Тошево, а от 2016г. правораздава в Гражданското отделение на Районен съд – Добрич. Притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Съдийската колегия на ВСС взе решение за освобождаване на Николай Николов от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Добрич поради навършване на пенсионна възраст, считано от 2 ноември 2021 година.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *