Бизнес Общество Тервел

Глоба до 1000 лева за паленето на растителност в пасищата на община Тервел

снимка: thehinduchronicle.com

Предложение за приемане на Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Тервел ще внесе на предстоящото заседание на Общинския съвет /ОбС/ председателят му Мария Гочева. В административно-наказателните разпоредби на документа се предвиждат глоби и санкции за нарушителите.

Физически лица, които превърнат пасища или мери в обработваема нива или ги унищожат и повредят, ще се наказват с глоба в размер на три пъти средното годишно рентно плащане за земеделска земя за съответната стопанска година на декар. За едноличните търговци и юридическите лица са предвидени имуществени санкции в същия размер. За унищожаване, повреждане, изваждане или преместване на траен знак за обозначаване на границите на общинските пасища и мери глобата ще е от 250 до 500 лева. Забранява се паленето на растителност в пасищата, нарушителите ще се наказват с глоба от 500 до 1 000 лева.

В мотивите за предложението Мария Гочева посочва, че предоставянето на общински мери и пасища досега се извършва по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, както и в изпълнение на конкретни решения на ОбС. В тази наредба обаче липсва подробно описание за реда на ползването им, задълженията на ползвателите и стандартите, които трябва да се спазват. До настоящия момент не са регламентирани административно-наказателни разпоредби за нарушенията, свързани с ползването на пасища и мери.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *