Водещи новини - дясно Общество

Експертна комисия с варианти за решаване на водния проблем на Стожер

Ситуацията с безводието в с. Стожер към настоящия момент представи на заседание на Общинския съвет на Община Добричка кметът Соня Георгиева. Тя припомни, че на 5 август бе обявено бедствено положение на територията на селото, със становище на областния управител срокът бе удължен до 12 септември. Кметът съобщи, че в тази връзка е сформирана експертна комисия, която е дала становище за възможностите за нормализиране на водоснабдяването на Стожер. В състава й са били 7 експерти – петима инженери от ВиК и двама представители на басейновите дирекции. След запознаване с данните на регистрите на басейновите дирекции и предоставяне на информация от Асоциацията по ВИК-Добрич и от Общината и извършен на 10 август оглед на място комисията е представила експертно становище с предложение за предприемане на действия.

Дълбокият сондаж в Стожер, от който би трябвало да се водоснабдява селото, е изведен от експлоатация от ВиК-Добрич без да е уведомена Басейнова дирекция-Черноморски район, каза Георгиева. По думите й въпреки това таксите за ползване за 2021 година са заплатени. Кметът обясни, че водоснабдяването на селото в момента се извършва от два каптажни извора, за които ВИК-Добрич е предприела действия за регистрация в Басейнова дирекция-Дунавски район. Според Соня Георгиева към настоящия момент не са регистрирани и нямат разрешителни за водоползване за питейно-битови нужди. „По думите на служители на ВиК-Добрич от там могат да се предоставят 2, до 2.5 литра вода на секунда, което по никакъв начин не осигурява нормалното водоподаване на населеното място”, посочи кметът.

Тя каза, че предвид твърденията на ВиК, че в сондажа няма вода, комисията е предложила да се извърши пробно водочерпане в присъствието на представители на Асоциацията по ВиК, на Общината и на експерт-специалист по изграждането на сондаж. Предстои това да бъде направено. „При положение, че е възможно да се извърши водочерпване, следва да се монтира нова помпа и така ще отпадне необходимостта от временен режим на водата”, каза Соня Георгиева. По думите й обаче това би било временно решение на проблема в Стожер.

Още месец частично бедствено положение в село Стожер заради липсата на вода

Кметът информира, че предложението за решаване на проблема на ВиК е доставяне на вода от водоема на Дебрене. В становище управителят на дружеството твърдял, че помпена станция „Прилеп” може да подава 30 литра в секунда вода, с която да се захранват селата Дебрене, Прилеп и Стожер. Според Георгиева обаче информацията противоречи на тази в Басейнова дирекция-Черноморски район и на информация, предоставена от Асоциацията по ВиК.

По думите й следва да се направят няколко стъпки. Едната от тях е ВиК-Добрич да предприеме действия за изработка на документи за разрешавания за водоизползване. Следващата е Общината да възложи изработката на ПУП след решение на Общинския съвет, по предварителни данни това ще струва 3 000 лева без ДДС. След това Общината трябва да възложи изработката на хидрогеоложки доклад – за около 1 200 лева. Ще последва възлагане на изработка на инвестиционен проект – за около 25 000-30 000 лева.

След края на бедственото положение в село Стожер – режим и пестене на водните ресурси (Заповед)

Соня Георгиева припомни, че през 2017 година е изработен проект за водоснабдяване от магистрален водопровод Батово-Добрич до Стожер, който е за около 1.4 милиона лева. За него експертната комисия обаче е установила, че има някои недостатъци. Предстои проектът да бъде предаден на Камарата на инженерите за извършване на експертна оценка.

Кметът съобщи, че експертната комисия е направила още две предложения. Едното е за снабдяване на Стожер с вода от помпена станция „Света Марина”. По данни на представители на Басейнова дирекция-Черноморски район обаче тя е изведена от експлоатация през 90-те години. Другото предложение е да се използват стари сондажи, които са били собственост на военните, но нямало писмена информация за тях.

На заседанието на Общинския съвет днес бе взето решение за изработване на проект на ПУП за подземен водопровод за водоснабдяване на Стожер от съществуващ водоем в Дебрене.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *