Водещи новини Добрич Общество

Тома Белев: Изсичането на дървета заради тротоари в Добрич е нарушение на ЗУТ

Премахването на улични дървета с цел  ремонт на инфраструктура не е в интерес на обществото и е свързано с повече разходи и по-влошена среда на обитаване, категоричен е в интервю за Про Нюз Добрич  Тома Белев, председател на Асоциацията на парковете в България, когото потърсихме, за да коментира “новия подход в озеленяването” на Добрич

Г-н Белев, повод да Ви потърся е решението на Общината в Добрич да бъдат изсичани дървета, основно липи, с аргумента  че дърветата „значително повдигат настилката и нарушават целостта за комуникациите и изсичането се прави с оглед на качествената подмяна на тротоарите“. Признак на какво е да посегнеш на здрави дървета?

На първо място трябва да посочим, че е признак на непознаване на закона. Местната администрация в лицето на кмета и общинската администрация трябва да познават Закона за устройство на територията (ЗУТ). Не че в българските закони има много текстове за уличната растителност, но няколкото текста, които съществуват са в ЗУТ. Той разпорежда, че дълготрайни декоративни дървета могат да се отсичат или изкореняват само по изключение и след писмено разрешение от кмета на общината, издадено на основата на санитарна експертиза за състоянието на дървото. Т.е. изобщо не става дума за основание като това, че така по-лесно ще ремонтираме улицата или на основание „дървото ни пречи на инфраструктурата“. Такива основания не са допустими, тъй като законът изрично е казал „санитарна експертиза“, което означава, че е допустимо отсичането само когато е свързано със здравословни проблеми на самото дърво и неговата опасност по отношение на хората.

Т.е. в случая имаме налице нарушение на ЗУТ?

Да, тук директно имаме нарушение на ЗУТ. Повечето местни администрации, когато извършват тези нарушения, разчитат на това, че всъщност този текст е разпоредителен към тях, че няма държавна институция, която да установи, че е извършено нарушение по отношение на този текст и да ги накаже – глоби или нещо друго. Естествено е, че гражданите  имат възможност – всяко едно становище или заповед на кмета на общината, подлежи на съдебен контрол пред съответния съд за нейната легитимност. Трябва да кажем, че в повечето общини всъщност кметовете не подписват тези документи. Те са упълномощили абсолютно неправомерно трети лица – директор на дирекция или експерт, да ги подписва. Нещо, което законът не позволява, тъй като уличните дървета са публична общинска собственост и няма как един служител в администрацията, който не се е явявал на избори, да носи отговорност по отношение на тази публична общинска собственост. Затова законът е издигнал това си решение на ниво „Кмет“. А когато се премахва без да се възстановява дърво на това място, решението трябва да се взема от Общински съвет (ОбС). Т.е. дори кметът не може да си позволи да разреши премахване, примерно, на две дървета, защото влизат в имота. Това е решение на Общински съвет, защото разпоредителните сделки с публична общинска собственост  се извършват от ОбС.

Лесовъд от Добрич: Безобразие е да се секат здрави липи и да няма грижа за новозасадените дървета

До момента в Добрич не е имало практика ОбС да взема подобни решения.

На мен ми е ясно. Казвам го като общински съветник, че на повечето населени места наредбите, които съществуват по отношение на уличната растителност са повече от скромни и практически не отговарят на разпорежданията на закона. Пак казвам, в закона има няколко текста – четири всичко на всичко, по отношение на уличните дървета. Поне тях да спазват, а те не го правят. Аз смятам, че всеки един гражданин може да поиска на основание Закона за достъп  до обществена информация тези заповеди. Те трябва да са публични, да са сложени на страницата на самата община. Всеки гражданин може да изиска тази заповед и да я обжалва пред съда. Особено ако е подписана не от кмета, а от друго лице, тя би била нищожна и съдът няма как да реши нещо различно от това. 

Какво може да разпореди съдът в такъв случай?

Ако е разписано трето лице, заповедта ще бъде обявена за нищожна, защото няма основание. Има различна практика в различните съдилища и на много места се възприема, че кметът няма как да делегира тези правомощия на трето лице, независимо дали го извършва по негова заповед или чрез решение на ОбС.

Това, което могат да направят гражданите, е да се противопоставят категорично на подобна практика. Аз разбирам, че е много изгодно на кметовете, на общинската администрация да разпореждат премахване на улични дървета, защото ремонтът, който извършват тези фирми, ще бъде много по-лесен, ще бъде добита една дървесина допълнително, с която да се разпореждат. Ще има допълнително разходи за залесяване на нови дървета, но всичко това не е в интерес на обществото. Нито едно от тези действия не е в интерес на обществото. Всичко е свързано с повече разходи, които ние плащаме с данъците си и с по-влошена среда на обитаване.

Какво имате предвид под влошена среда на обитаване?

Когато премахнеш едно високо улично дърво, ти всъщност отнемаш възможността на средата да възпира вредните въздействия. Давам пример – ако имате един ред дървета, шумът, който градската среда произвежда, в по-малка степен достига до вашите прозорци. Ако имате един ред дървета, те улавят повече фини прахови частици, отколкото ако ги няма. Така те ще влязат директно във вашата къща и вашите бели дробове. Високите дървета намаляват температурата на средата. На една улица, която е гола, особено при августовските температури, ще е с 20 градуса по-горещо, отколкото на една улица с улични дървета. Самите улични дървета намаляват температурата във въздуха с 6-7 градуса. Това изобщо не е малко, защото, да от 40 да станат 33 градуса, няма да се чувстваме много добре. Но климатиците ще работят с много по-малко електричество и комфортът в дома ни ще струва по-евтино, тъй като дърветата абсолютно безвъзмездно ще извършват тази дейност по намаляване на температурата с 6-7 градуса, което никак не е малко. Всички, които се занимават с управление на климата в домовете, разбират какво е значението на тези градуси.

Изсичането на липи в Добрич оправдано с „нов подход в озеленяването“

В предварителния ни разговор Вие коментирахте и ефикасността на дърветата, с които сега искат да заменят липите в Добрич.

Видях в поста на кмета на Добрич г-н Йорданов, че предлага да се заменят с кълбовидни форми на акацията, каталпата, явора. Тези кълбовидни форми не са някаква разновидност,  те са създадени чрез специална обработка на самите дървета, поради което те са с кратък живот. Никой не може да ви покаже дългогодишна кълбовидна форма на акация и каталпа, макар че, кълбовидните форми на явора най-отдавна се използват в градска среда, никой не може да покаже дълговечни дървета от този тип. В София кълбовидните форми на акацията изсъхват на втората, третата година. Те изискват специално поливане, специални грижи. Освен това са много по-скъпи. Едно е да засадиш нормален  явор или габър. Съвсем друго е да засадите кълбовидна форма, която по-трудно се произвежда. Съответно е и по-скъпа. 

В чужбина как се гледа на това да се изсичат здрави дървета заради инфраструктура или нещо подобно?

Аз не мога да говоря за чужбина изобщо, но никога не ми е попадала пред очите някаква практика, в която в градска среда да решат, че ще си изсекат дърветата, защото така по-лесно ще ремонтират улицата. Това е безумие. Дори в София, където съм общински съветник, никога не се е случвало. Камо ли в чужбина, където грижата за уличните дървета е издигната в култ, просто защото хората разбират тяхната полза. Особено от големите дървета.

Още повече, че тенденцията е за промяна на климата и повишаване на температурите като цяло. Учените прогнозират климатът в Добруджа до няколко десетилетия да премине към субтропичния…

За съжаление, дори не е към субтропичния, а област Добрич преминава към полупустинен климат. Тогава всяко дърво ще е от значение за градската среда.  Особено в населените места, които са „ударени“ от температурата, а това е цялото поречие на река Дунав, Добруджа, долината на Марица, Струма и на Места в ниските части, там ще бъде от значение всяко едно дърво. И колкото по-възрастни са дърветата, толкова по-големи ползи от тях можем да имаме. Става въпрос за нормални дървета. От кръглите форми няма да получим големи ползи, просто ще разходваме едни пари, за да засадим едни дървета, които ще твърдим, че са дървета, а те няма да са. Това е някакъв ерзац, подмяна на философията на уличното озеленяване. Кръглите форми се използват на определени места, само там, където тротоарите са много тесни.


Про Нюз Добрич поиска от Общината да ни бъде предоставена Заповедта на кмета за премахване на дърветата по ул. “Любен Каравелов”. С нея можете да се запознаете по-долу:

Follow Me:

Related Posts

  1. Гражданин says:

    Да бяха само дърветата проблема………
    Такава некадърност в общинската управа не бях виждал досега…. На всички нива се усеща безхаберие.

    Това е най-слабия кмет който някога сме имали в Добрич

  2. Ж.ЖЕЧЕВ says:

    Не мога да коментирам ….АЗ ОНЕМЯВАМ пред това ВАРВАРСТВО..Да отсечеш 25 ПРЕКРАСНИ 50 гоишни липи с аргумента …”’ повдигат тротоарите и пречат на комуникациите ”’………ПОЗОР…и ще чакаме кълбовидните каталпи,шестили и акации да порастнат и да донесат кислород,сянка, аромат и птици след 40 г.Кмете ,тази твоя заповед я постави на БИЛБОРД в началото на улицата откъм ” 3 МАРТ ” за да знаят хората кому да благодарят и децата ни да се учат на грижа и скопост….. АМИН ….

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *