Бизнес Водещи новини Добрич Общество

Приет е Планът за интегрирано развитие на Добрич до 2027 година, на стойност над 191 милиона лева

Общинският съвет на Добрич прие План за интегрирано развитие на Община град Добрич /ПИРО/ за 2021-2027 година. Това е основополагащ и стратегически документ, който е важен инструмент за управление на града през следващите 7 години.

Планът е изготвян 8 месеца, посочи зам.-кметът Росица Йорданова. Той представлява визия за развитието на Добрич – различни политики и планови ресурси за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на града. Цели се Добрич да се превърне в бързоразвиващ се град с умно градоустройство и иновации на основата на местното предприемачество и изобретателност.

Над 191 милиона лева е прогнозният бюджет на ПИРО. 70%, или 134 милиона лева от бюджета на ПИРО се очаква да се формират от Европейския социален инвестиционен фонд и по 10% от републиканския бюджет, този на Общината и от други източници.

Над 191 милиона лева ще струва Планът за развитие на Добрич в следващите 7 години

Целта на Плана е да се подобрят предимствата на Добрич, да се увеличат териториалните инвестиции, да се разкрият нови работни места, да се намалят негативните демографски тенденции.

Критиките в залата на Общинския съвет към така предложения План бяха насочени към това, че в него липсва конкретика. Според Надежда Петкова в ПИРО трябва да залегнат конкретни проекти, а не само общи пожелания. Тя попита кмета Йордан Йорданов кои биха били първите 3-4 проекта, които Общината би депозирала по ПИРО. Кметът отговори, че те ще бъдат за образователната инфраструктура.

Иво Пенчев посочи, че е очаквал да види конкретни проекти в областта на социалните услуги за възрастни хора, тъй като се очаква огромен демографски проблем. Той обърна внимание и на застаряващия жилищен фонд и замърсяването на града.

Предложено бе да се осигурят европейски или собствени средства за изработване на Плана за устойчива градска мобилност в по-кратки срокове.

ПИРО бе приет с 21 гласа „за“, 3 – „против“ и 9 – „въздържали се“.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *