Бизнес Водещи новини - дясно Добрич Общество

Спор в ОбС-Добрич по създаването на фонд за ремонт на общински обекти

Общинският съвет на Добрич реши да започне процедура по създаване на общински фонд „Поддържане и ремонт на обекти недвижима общинска собственост – сграден фонд”. Избрана бе временна комисия, която да изработи и предложи на Общинския съвет Правилник за устройство и работа на фонда. Председател на комисията стана арх. Емилия Добрева.

Предлагат създаването на фонд за малки ремонти на общински обекти в Добрич

Предложението предизвика дебати в местния парламент. То бе внесено за разглеждане от председателя на ОбС Мая Димитрова. Идеята бе да се отделят целево средства от общинския бюджет в размер на 10% от приходите от разпоредителни сделки, чрез който да се финансира обновяване, поддържане и ремонт на обекти от социалната и техническа инфраструктура. Днес трябваше да се даде съгласие за създаването на такъв фонд. Общински съветници обаче се възпротивиха и се стигна само до започване на процедура.

Изказани бяха мнения, че този фонд ще дублира Капиталовата програма и работата на администрацията и че създаването му е безсмислено. Оспорени бях и 10-те процента. Кметът Йордан Йорданов заяви, че постъпленията от продажба на общинско имущество са различни всяка година и не могат да се планират. Герман Германов заяви, че не е ясно по какви правила ще работи този фонд и допълни, че в Капиталовата програма най-ясно е разписано кои обекти как се финансират.  

В крайна сметка съветниците решиха, че може да започне процедура по създаване на фонда, а временната комисия ще изчисти неяснотите и ще предложи правилник за работата му.   

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *