Добрич Общество

Предлагат създаването на фонд за малки ремонти на общински обекти в Добрич

Да се създаде специален фонд, който ще финансира локални ремонти по общинските обекти, предлага председателят на Общинския съвет на Добрич Мая Димитрова. Предложението й ще бъде разгледано на предстоящата сесия на местния парламент на 23 февруари.

„Многократно и по различни поводи, включително при срещи със съграждани по кварталите, са поставяни въпроси за необходимостта от поддържане и ремонт на общински сгради и съоръжения, повредени или амортизирани при експлоатацията им. В много случаи се касае за незначителни по стойност строително – ремонтни дейности, които при несвоевременно извършване, водят до необходимост от основен ремонт.

Такива са повреди на настилки на публични пространства, счупени и изкъртени клоцове и бордюри, ударопоглъщащи настилки на фитнес и детски площадки на открито, повредени уреди, заслони на спирки на градския транспорт, пейки и други елементи на градския дизайн. Установяват се локални повреди на покривната покривка на общински сгради, които при липса на своевременен ремонт задълбочават проблема във времето – изгниване на обшивката и конструктивните елементи, прорастване на паразитна растителност във водосточни тръби и улуци и вместо текущ ремонт изисква основен, свързан със значителни средства“, се казва в мотивите на Димитрова.

„Сериозна тревога буди и състоянието на общинския жилищен фонд. От наличните 1239 жилища са констатирани 15 броя, негодни за обитаване и затова към тях не се проявява интерес, независимо от големия брой нуждаещи се граждани. Предвид обстоятелството, че общинските жилища са разположени в сгради в режим на етажна собственост с частни лица, липсата на целеви средства за дяловото участие на Общината препятства организиране на ремонти и обновяване на общите части на сградите“, допълва тя.

Димитрова предлага да се отделят целево средства от общинския бюджет в размер на 10% от приходите от разпоредителни сделки, които да се акумулират в нарочен фонд за „Поддържане и ремонт на обекти – недвижима общинска собственост“.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *