Бизнес Общество

Средната заплата в област Добрич – с 858 лв. по-малка от София и със 153 лв. повече от дъното

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2020 г. намаляват с 1.7 хил. или с 4.8% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 34.4 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.4% (до 10.0 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.4% (до 24.4 хиляди).

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 4.9%, или с 1.8 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението в обществения сектор е с 1.6%, а в частния сектор е с 6.2%.

Средната брутна месечна работна заплата за месец октомври 2020 г. е 1 103 лв., за ноември – 1 097 лв. и за декември – 1 104 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна заплата за областта e 1 101 лв. при 1 437 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 331 лв., а в частния –
1 008 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 9.0% в сравнение със същия период на 2019 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

 • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2 012 лв.;
 • „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 532 лв.;
 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” –
  1 461 лв.;
 • „Образование” – 1 437 лв.;
 • „Държавно управление” – 1 388 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 • „Професионални дейности и научни изследвания” – 761 лв.;
 • „Административни и спомагателни дейности” – 773 лв.;
 • „Други дейности” – 776 лв.;
 • „Транспорт, складиране и пощи” – 817 лева
графика/ НСИ

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Добрич е на 18-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 959 лв., Враца – 1 360 лв., София – 1 330 лв., Варна – 1 302 лв. и Стара Загора – 1 253 лева.

графика / НСИ
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *