Бизнес Водещи новини - дясно Общество Спорт

Отлагат дискусията за прекратяването на концесията на СК „Русалка“ за ноември

Стопанинът на комплекса дължи 200 000 лева само за концесионни плащания, не е спазил редица условия в договора.  Общината пък търси възможност да запази басейн „Русалка“ заради социалния ефект.

Докладната записка за прекратяването на концесията на Спортен комплекс „Русалка“ в Добрич е изтеглена от дневния ред на сесията на Общинския съвет на 27 октомври, научи Про Нюз Добрич. Съветниците са били уведомени за това с имейли, без да има изложени мотиви.

От Община Добрич посочиха за медията, че докладната е отложена за сесията през месец ноември. Възникнали са много въпроси в комисиите и решението е било документът да се доокомплектова и да се внесе след месец. От друга страна ще се търси възможност да бъде запазена дейността на плувния басейн „Русалка“, поради социалната значимост на съоръжението.

Както вече съобщихме, се предлага 30-годишната концесия на СК „Русалка“ да бъде прекратена заради множество неизпълнени ангажименти от страна на концесионера – „БИ ЕЙ ТУР” ООД, управлявано от Йордан Димитров Андреев. Договорът е сключен през 2010 година, с ангажимент да се вложат до края на 13-ата година 2 405 000 лева без ДДС по ремонт, реконструкция и модернизация на сградата.

Към 31.08.2020 г. дружеството има задължения за концесионни плащания, лихва и неустойка общо в размер на 199 456.87 лв. Не е изграден и откритият плувен басейн, също залегнал в договора. Като неспазени условия се посочват неизпълнение на комплексната инвестиционна програма, незапазване на работни места, неплащани данъци и разходи по текущото поддържане и експлоатацията на имота.

Предложението бе да се даде един месец срок на концесионера да погаси задълженията си и ако не го направи концесията да се прекрати.

Още едно предложение за прекратяване на концесия – тази на Младежката танцова площадка в парка, трябва да бъде разгледано на сесията. Към момента то остава в дневния ред и е било обсъждано на заседание на постоянните комисии по промишленост и туризъм.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *