Бизнес Водещи новини - дясно Култура Общество Спорт

Прекратяват концесията на СК „Русалка“, ако „БИ ЕЙ ТУР” ООД не си плати задълженията

Общинският съвет на Добрич дава един месец на концесионера на Спортен комплекс „Русалка“ да изплати задълженията си, в противен случай концесията за комплекса ще бъде прекратена. Такова предложение ще обсъдят общинските съветници на сесията на 27 октомври.

Концесията е сключена на 25.01.2010 година с „БИ ЕЙ ТУР” ООД, управлявано от Йордан Димитров Андреев. Тя е за 30 години и е за закрития плувен басейн „Русалка“, боксовата зала, залите за художествена гимнастика и борба и множество прилежащи терени.

Концесионерът е имал задължението да инвестира в обекта не по-малко от 2 405 000 лева без ДДС по ремонт, реконструкция и модернизация на сградата, разпределени както следва:                 до края на втората година от сключване на концесионния договор – 1 700 000 лева без ДДС;  до края на десетата година – 260 000 лева без ДДС; до края на тридесетата година – 445 000 лева без ДДС. 

До края на десетата година, която вече е изтекла, е трябвало да бъде изграден открит плувен басейн на територията на спортния комплекс. Условие в договора е и разкритите работни места – общо 18 броя, от назначаването им да се запазят до края на действието на настоящия концесионен договор.

Към 31.08.2020 г. концесионерът има задължения за концесионни плащания, лихва и неустойка общо в размер на 199 456.87 лв., се казва в докладната записка.

В договора е залегнало, че при неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по концесионния договор за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати договорa, без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки.

От общината посочват, че многократно са отправяли до концесионера покани за доброволно изпълнение на задълженията му за заплащане и са давали срокове за изпълнението им. Освен това към момента липсва изграден открит плувен басейн на територията на комплекса.

Кметът на Добрич предлага да се даде срок от един месец на концесионера „Би Ей Тур” ООД, да заплати дължимите концесионни плащания, лихва, неустойка, местни данъци и такси, санкции и задължения към „ВиК Добрич“ АД, с предупреждение, че при неплащане в дадения срок, общината ще счита договора за прекратен.

Като неспазени условия се посочват неизпълнение на комплексната инвестиционна програма за срока на концесията, незапазване на работни места, незаплащане на разходи по текущото поддържане и експлоатацията на имота. Вносителят на докладната предлага на фирмата да се наложат санкции.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *