Общество

Световен ден на безопасност за здравето при работа

На 28 април отбелязваме световния ден на безопасността и здравето при работа. За първи път този ден се чества през 2003 година. Ежегодно на тази дата Международната организация по труда (МОТ) фокусира вниманието на световната общественост върху проблемите на работното място. Лозунгът за 2020 година е:  „Да спрем пандемията: безопасността и здравето при работа могат да спасят човешки живот“. Европейският социален модел е в центъра на ефикасното управление на безопасността и здравето при работа, целящо да защити работниците по време на настоящата криза и в дългосрочен план, включително възстановяване и готовност в бъдещето.

На 28 април се почита и паметта на загиналите при трудови злополуки. През годините, благодарение и на дейността на Инспекцията по труда, се отчита намаляване или задържане на коефициентите на честота и на тежест на трудовите злополуки – показатели, които отчитат най-обективно трудовия травматизъм, тъй като при определянето им броят на трудовите злополуки се съотнася към броя на наетите.

От началото на пандемията EU-OSHA активно събира и съставя полезна информация за работните места.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.