Бизнес Генерал Тошево Каварна Общество Тервел

Безплатен консулт за евро финансиране на земеделските стопани в област Добрич

С изнесени приемни през месец март, ще бъдат консултирани земеделските стопани в област Добрич, за финансовите възможности, които предлагат две от европейските програми в сферата на морско дело и рибарство, както и за развитието на селските райони. Двучасовите консултации ще бъдат безплатни за стопаните от трите общини – Тервел, Генерал Тошево и Каварна, съобщиха от Областен информационен център Добрич.

В приемните, земеделските стопани ще могат да получат информация за актуалните възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020 – Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). На разположение на посетителите ще са и информационни и рекламни материали.

Изнесените приемни за трите общини ще се проведат на 21, 26 и 28 март и се организират от Областен информационен център – Добрич и Националната служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис.

Експертите ще консултират земеделските стопани за конкретните възможности, които предлагат мерките от Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). Ще бъдат разяснявани и особеностите по отношение предстоящия прием на проектни предложения по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Таблица с графика на изнесените приемни ↓

община място дата час
Тервел Общинска служба „Земеделие“ 21 март 10:00 – 12:00
Ген. Тошево Общинска служба „Земеделие“ 26 март 10:00 – 12:00
Каварна Общинска служба „Земеделие“ 28 март 10:00 – 12:00

* Посещението, предоставянето на съвети и консултирането в рамките на изнесените приемни ще бъде напълно безплатно, уточниха от ОИЦ Добрич.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.