Балчик Образование

Общинският съвет в Балчик отказа да изпълни заповед на областния управител

Общинският съвет отказа да изпълни заповедта на областния управител, с която финансовата рамка се връща за ново разглеждане с предложение за отмяна.

Областният управител счита решението за незаконосъобразно, защото проектът за бюджет не е бил оповестен за обществено обсъждане в законовия срок, както и че Общинският съвет е приел бюджет, който се различава от предложения от кмета.

Изпълних законовото си задължение да внеса предложението, но бюджетът не бива да се отменя, подчерта вносителят Илиян Станоев – председател на местния парламент. Има формално нарушение с 1 ден за обявяване на общественото обсъждане, което не е довело до правни последици и няма засегнати граждани. Вторият довод, че нямаме право да изменяме рамката, считам за несериозен. Тогава какъв е смисълът да го обсъждаме, запита риторично Илиян Станоев.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.