Понеделник, 11 декември 2023

11.12.2023

Последвайте ни

Ветеринарната гимназия в Добрич отбелязва 45 години с модерна база

Днес бе официално открита реновираната сграда на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д-р Г. Павлов”. Училището отбелязва своята 45-годишнина и Деня на ветеринарния специалист. Това е една сграда, оборудвана напълно по съвременни технологии за обучение, както по професионална подготовка, така и общообразователна, каза при откриването директорът на училището д-р Светла Тодорова. Тя подчерта, че по проекта е направено и това, което бизнесът изисква – да се направи хирургична зала за дребни животни, тъй като много от възпитаниците на училището работят в такива зали. Гости на 45-ата годишнина на гимназията и на откриването бяха кметовете на Добрич Йордан Йорданов, и на община Добричка, представители на образователните структури. Й. Йорданов съобщи, че това е началото на проектите от Образователна инфраструктура, които ще продължат и с други училища.  Поздрави учители и ученици от гимназията с празника на ветеринарния лекар, както и патронния празник и 45-годишнината на училището. Проектът „Реконструкция и модернизация на Ветеринарна гимназия град Добрич” се осъществи по програма Региони в растеж, като стойността му е 1,3 млн. лв., съобщи Мария Качанова, ръководител на проекта. По него са изпълнени всички задължителни енергоспестяващи мерки – хидроизолация, топлоизолация, подменена дограма на физкултурния салон, нови отоплителни инсталации, в учебната сграда е монтирана соларна инсталация за топла вода. Ремонтирани са класните стаи, лабораториите, библиотека, съблекални към физкултурния салон и т.н. За осигуряване на сигурността е монтирано видеонаблюдение. Доставено е ново обзавеждане на кабинетите по общообразователна и професионална подготовка, лабораториите, заседателна зала, библиотека, коридори и фоайета, зони за отдих за ученици и учители. Доставено е оборудване – ветеринарно-медицинско, за новоизградената хирургична зала, спортно – за физкултурния салон и фитнес залата, както и за учебните кабинети.  
c