Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Удължават срока за регистрация на кладенци с 12 месеца

Поредно удължаване на срока за регистрация на кладенци беше гласувано на първо четене в пленарна зала на Народното събрание. Одобреният проект предвижда новата крайна дата да бъде 28 ноември 2023 г. Промяната в Закона за опазване на околната среда беше гласувана с 146 гласа "за" и само петима "въздържал се".

Предложението беше внесено от ПГ на ГЕРБ – СДС. Припомняме, че настоящият краен срок е 28 ноември 2022 година. В мотивите към проекта е записано, че една от причините за отлагане на срока е липсата на административен капацитет на басейновите дирекции в страната, независимо от възможността заявления да се подават и чрез кметовете или кметските нааместници.

По време на дискусията част от народните избраници подчертаха, че регистрацията на кладенците е безплатна за хората, а след това от тях няма да се събират такси за ползване на водата. Други обърнаха внимание върху факта, че регистрацията би могла да се третира като първа стъпка към налагането на допълнителни изисквания и административни тежести спрямо коректните собственици.

За да бъде подадено заявление за регистрация, собствениците могат да се обърнат към всяка една от четирите Басейнови дирекции (БД), в чиято територия на управление попада имотът. Това са: БД „Западнобеломорски район“, БД „Черноморски район“, БД „Дунавски район” и БД „Източнобеломорски район“.

c