Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Учители от ОУ “Ст. Караджа” Добрич са отличени за използване на изкуствен интелект в училище

Двама учители от начален етап при ОУ “Стефан Караджа” са отличени в първото издание на Национално учителско състезание “Изкуствен интелект в учебния процес”.

Навлизайки във всички социални сфери на обществения живот, изкуственият интелект намира място и в образователната сфера, съобщават от учебното заведение.

Учители от цяла страна взеха участие в състезанието, като създадоха авторски разработени учебни уроци с интегриран ИИ, в които описаха и нагледно демонстрираха приложението му в ученическия клас, като всеки педагог вложи своето творчество и оригиналност за създаването им.

В часовете по литература четвъртокласниците, под ръководството на Магдалена Иванова, използваха изкуствения интелект, за да създадат изображения по даден епизод на приказката “Рибарят и златната рибка”.

Процесът по създаване на дигиталната рисунка бе изключително вълнуващ и приятен за децата, като същевременно четоха и анализираха текста, с цел да се създаде най-близкото до художествения текст изображение. Този иновативен подход към образованието комбинира литературното разбиране с творческото изразяване чрез технологията на изкуствения интелект. Така учениците развиват не само визуални умения, но и способността си да анализират и интерпретират текстове.

Урокът "Дигитални изследователи" с автор Радина Костадинова въвежда учениците в откриване на факти и явления за туристически дестинации в област Добрич. Приложенията с интегриран изкуствен интелект са техен помощник при изчисляване на километри, структуриране на данни за туристически локации, генериране на туристически гид, чрез въвеждане на текст. Урокът е итердисциплинарен и обхваща учебен материал от няколко направления, в същото време поставя учениците в роля на изследователи. 

c