Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Туристическа пътека Краново - началото на ландшафтен парк по поречието на Суха река

Начало на нов проект обявиха от Бълаграска асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ) на конференция, състояла се миналата седмица. Той представлява 3-километров маршрут на две нива, разположен на десния бряг на Суха река в село Краново, община Кайнарджа. Пътеката, която ще се устройва там попада изцяло в землището на селото. Осъществяването на тази идея е първа стъпка към изграждане на бъдещ ландшафтен парк, включващ и други туристически пътеки по поречеитео на Суха река в общините Добричка, Тервел и Крушари. Идеята на организаторите е той да прерастне и в трансграничен, бъларо-румънски ландшафтен парк „Суха Река - езеро Олтина". Гости на събитието бяха еколози, експерти, агрономи, хотелиери, кметове, зам.кметове на Община Кайнарджа, Община Тервел, Община Добричка, Община Крушари, Областна управа Силистра и др.

Дейностите по реализацията на проекта са започнали в началото на годината, а до края на юни се планира да бъде готов 3-километровия маршрут. Проектът „Устройване на туристическа пътека Крановска Суха река“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ , със съдействието на община Кайнарджа и местния бизнес, за който този проект е особено важен и е възможност за съживяване на бизнеса в региона чрез отваряне на къщи за гости, ресторанти, магазини и използването на „Летище Кайнарджа“, намиращо се на двайсетина километра от Силистра, за туристически обиколки по въздух.

Уникалната забележителност е близо до село Краново, на 60 км от Добрич и представлява скален лабиринт, естествено създаден от природата. Скалните форми са се образували от ерозията на водата, разказва Николай Панайотов – изпълнителен директор на Българска асоциация за селски и екологичен туризъм и генерален мениджър на Варненска туристическа компания. "Тези суходолия са с алпийски и субайлпийски релеф и на фона на подчертано ниския и равнинен терен са своеобразни природни оазиси сред селскостопанските площи. Новият туристически обект не е маркиран маршрут, а устроена пътека“, уточнява разликата Панайотов. "Ще се изградят стълби, парапети, площадки, които ще направят пътеката проходима и приятна за туризъм, а не само маркиране и поставяне на указателни табели."

Пътеката ще се изгражда от екип от алпинисти и пещерняци, формиран от БАСЕТ на база на досегашния ѝ опит в устройването на екопътеки, геопътеки, геопаркове и ландшафтни паркове в партньорство и тясно сътрудничество с община Кайнарджа и наместничеството на село Краново.

Допреди стотина години Суха река е имала постоянно течение, но поради изсичане на околните гори е пресъхнала в средната и в долната си част. Колонията от скални монашески обители по нейното сухоречие включва 7 манастира и се простира в протежение на около 40 км., като най-южната ѝ точка е при село Хитово (община Добричка), а най-северната – при с. Голеш (община Кайнарджа). Учените датират скалните манастири по Суха река от късната античност и ги определят като едни от най-старите в Европа. Предполага се, че монасите са дошли от Изток в следствие на персийските нашествия в Сирия и Палестина през V-VІ в. За център на монашеския живот по Суха река се приема Гяур евлери (край с. Балик, Тервелско) , считан за най-големия ранновизантийски скален манастир в България.

c