Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Тервел и Ген. Тошево спечелиха общо над 3,8 милиона лева за подмяна на водопроводи

Държавен фонд „Земеделие“ одобри 35 проектни предложения на общини за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Проектите са по процедура чрез подбор Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 еквивалент жители в селските райони“.

Одобрени са проектите на две общини в област Добрич. Община Тервел ще получи 1 570 343 лева без ДДС за подмяна на водопроводи по две улици в с. Безмер и три улици в с. Орляк. Община Ген. Тошево е с одобрен проект за 2 377 897 лева без ДДС за общо 13 улици в селата Василево, Пчеларово, Преселенци, Калина, Кардам и Спасово.

Общата одобрена безвъзмездна финансова помощ за всички 35 общини е в размер на 89 939 743 лева.

ДФ „Земеделие“ ще изпрати уведомителни писма до одобрените кандидати за предоставяне на документи преди подписване на административен договор.

c