Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

Според граждани, битката срещу намеренията на "Русгеоком" предстои

В Административния съд във Варна днес се проведе второ заседание по делото с обеществен интерес по жалба на компанията „Русгеоком-БГ" ЕАД срещу решението на екоинспекцията във Варна, с което бе отхвърлено намерението на компанията да добива газ в Добруджа. Фирмата-инвеститор обжалва решението на Експертния екологичен съвет, което отмени доклада за оценка на въздействието върху околната среда. На първото заседание на съда през май бяха 7 граждани от община Генерал Тошево, Добрич, Варна и София подадоха молби да бъдат конституирани като заинтересовани страни, но те бяха отхвърлени с арумент, че гражданите, не са заинтересовани, поради факта, че с реализацията на инвестиционното предложение на Русгеоком, за тях не възникват преки и непосредствени вреди, не се създават задължения и не се ограничават правата им. След обжалване на това определение, Върховният административен съд със свое решение отменя определението на съдията за трима от молителите и ги конституира като заинтересовани страни, съобщиха от инициативен комитет „За чиста България“. Те са д-р Дона Пикард от София, доктор по социология, собственик на имот в с. Бежаново; инж. Иванка Казакова – Варна от „За чиста България“, конституирана като физическо лице; - инж. Айдън Яия – жител на с. Спасово, биопроизводител на пчелен мед. Днес се състоя второто заседание по делото. На него тримата граждани са се явили като страна по делото. По информация от пресцентъра на Административния съд, по време на заседанието са изслушани становищата на страните по направените до момента доказателствени искания. Допуснати са за събиране част от писмените доказателства, намиращи се в трети страни. По исканията на жалбоподателя за допускане на съдебни експертизи, съдът е преценил, че ще се произнася поетапно. Дадена е възможност на жалбоподателя и на страните да уточнят въпроси за комплексна съдебно-техническа експертиза и да посочат специалисти със съответния профил за определяне на вещи лица. Експертите трябва да не са участвали в обществените обсъждания, да не са подавали становища, не са били част от Експертния съвет, съобщиха за Про Нюз Добрич участници в заседанието. Според тях, у нас има много малко такива специалисти. Опасенията на гражданите са, че с възлагането на експертизата на такива специалисти -  сондажен инженер, инженер химик и хидрогеолог, се измества фокусът от добиването на газ само към сондирането.  Те недоумяват също как еколог ще оценява въздействието върху човешкото здраве, при условие, че това трябва да се прави от лекари. Имат притеснения и за възможността експертизата да бъде готова за следващото заседание, което е насрочено за 16 октомври, при условие, че е дадена възможност за допълнителни въпроси от страните. Опасенията им са, че, ако, все пак в такъв срок има експертиза, то тя ще е повърхностна. Следващото открито съдебно заседание е насрочено за 16 октомври 2018 г. от 11.00 ч. Според инж. Казакова, добре е повече граждани да присъстват в залата. Нейните опасения са, че същинската битка срещу намеренията на "Русгеоком БГ" тепърва започва. "Не може трима души да изговарят това, което може един народ да изговори", коментра тя. И подчерта, че в случая не става въпрос за интересите на Генерал Тошево или Добруджа, а за цяла Северна България.

Снимка: Радио Варна

c