Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Седем нови проекта по „Еразъм+“ за учебни заведения от Добрич, три са на ФСГ

Центърът за развитие на човешките ресурси обяви резултатите от селекцията на проектни предложения, както и централното разпределение на бюджетите на ЕК, за ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, с краен срок за кандидатстване 21/26.03.2019 г. Те ще се реализират по програма „Еразъм+“.

На учебни заведения от Добрич са шест от общо 193 одобрени за финансиране проектни предложения, в които българската организация е партньор. Три от тях са на Финансово стопанската гимназия "Васил Левски", по които тя ще започне работа от следващата учебна година. Проект „Save our Seas“ е с бюджет 30 294 евро, „Scientific Concepts In The Production Of Sustainable Energy“ – 29 541 евро и „Together against discrimination“ – 27 021 евро. С два одобрени проекта е ДГ "Първи юни" – „Place to be.......  to live in harmony“ с бюджет от 17 790 евро и “Building a future” - Cultural Intelligence: The Essential Intelligence for the 21st Century" -26 765 евро. СУ "Димитър Талев" също има одобрен проект „La Prensa del Futuro: Periódico y Radio Digital“ на стойност 24 692 евро.

Сред одобрените 30 проекта, в които българската организация е координатор, има един одобрен от област Добрич. Той е на Частната профилирана гимназия по туризъм и предприемачество "Райко Цончев" - "Building competitive advantage through personal branding". Проектът е на обща стойност     60 836 евро, от които за българския партньор – 18 209 евро.

c