Понеделник, 11 декември 2023

11.12.2023

Последвайте ни

Съветници алармират: Община Добрич отчита ремонти на улици, които не са извършени

От планираните 61 улици, до момента са ремонтиранни едва 34, а от кредита от 10 млн. лв. са похарчени 7 млн. лв.

В отчета на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г., представен по време на заседание на Общинския съвет днес, се отчитат вложени средства за ремонти на улици, които реално не са ремонтирани, алармираха съветници.

След извършени актуализации по обекти и източници за финансиране окончателният обем на Програмата за капиталови разходи към 31.12.2022 г. достига 27 489 249 лева. Размерът на усвоените средства е 11 643 936 лева, отчете зам.-кметът на Община Добрич инж. Пенчо Керванов. Основно неусвоени средства има по програмата за ремонт на улици по дългосрочния дълг.

Общинските съветници Велислав Даскалов /ПП/ и Георги Друмев /ГЕРБ-СДС/ посочиха, че, въпреки че по договор са възложени за изпълнение ул. “Велико Търново”, ул. “Оборище”, ул. “Вежен” и ул. “Загоре”, реално на място няма признаци да е изпълнено изграждане на улична мрежа. Велислав Даскалов попита каква част от тези улици е изпълнена.

Заместник-кметът инж. Пенчо Керванов обясни, че изпълнението все още не е започнало и улиците са възложени за тази година. Поясни, че това са капиталови разходи, за които се разработват инвестиционни проекти, за да получат разрешение за строеж. Улиците са включени в отчета, защото са платени аванси, пояснява зам.-кметът.

От отчета за капиталовата програма се вижда, че средствата за някои от улиците значително превишават предвидените средства от Общински съвет Добрич, каза Станислав Илиев /ВМРО/. Крайната сума по груби сметки превишава с над 1 млн. лв. предвидените средства, каза той и попита как ще бъде решен проблемът, ще отпаднат улици или ще бъде търсено ново финансиране.

Зам.-кметът обясни промените в цената с инфлацията, както и с вътрешно-политическата и международната обстановка. Керванов каза, че администрацията търси всякакви възможности да изпълни заложените улици със собствени бюджетни средства, с постановления на Министерски съвет.

Ръководителят на групата общински съветници от ГЕРБ-СДС Иво Пенчев припомни, че още преди година е апелирал да не се правят в последния момент ремонтите на улици, а да започнат своевременно, за да не се окаже, както се случва сега, че цените вече са скочили. Пенчев попита зам.-кмета колко от средствата, гласувани по дългосрочен дълг през 2021 година, са усвоени. От обясненията на инж. Керванов стана ясно, че  към момента са усвоени около 7 млн. лева от общо 10 млн. лева.

Пенчев изрази съмнение, че улиците са оставени за последния момент с предизборна цел и припомни, че именно по тази причина преди две година е поискано да има срок от 24 месеца за усвояване на тези средства, за да няма подобни съмнения.

Общинският съветник Детелина Николова /ГЕРБ-СДС/ поиска разяснение как е определян размерът на авансите за горепосочените улици, при условие, че липсват количествено-стойностни сметки. По думите й досега, поради липса на инвестиционни проекти, не са били налични точните стойности за основните ремонти, както и за скритите видове работи, които винаги излизат при строителство.

По думите на кмета авансовите плащания са в размер на 30%, за да започнат строителните дейности по различните обекти. 

Арх. Емилия Добрева /БСП/ заяви, че ще гласува против отчета, тъй като отчитането на изпълнена дейност, без да има ремонт на улиците, е въвеждане в заблуждение на Общинският съвет.

От дебата в залата стана ясно, че парите от 10-милионния кредит няма да стигнат за част от улиците, заложени в списъка за фиинансиране от дългосрочния дълг. Колко и кои от тях ще отпаднат обаче така и не бе казано от кметския екип. 

Както по-рано съобщихме, Общинският съвет не прие отчета на програмата за капиталови разходи.

Кадрите днес бяха представени в зала от общинския съветник Георги Друмев

c