Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

С 1,7 млн. лв. евросредства ремонтират улици и тротоари в Каварна

Кметът на Община Каварна Нина Ставрева подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ по одобрения за финансиране проект ”Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”. Спечеленият от Общината проект дава възможност за изграждане на  9363,1 кв.м.улична мрежа и 2342,63 кв.м. тротоари в с. Божурец и реконструкция на 11 320 кв.м. от  ул. „Сава Ганчев” в гр. Каварна, и 2 692 кв.м. тротоари. Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта, а размерът на допустимите разходи за дейностите по проекта е 1 738 207,54 лв. Това е вторият проект, спечелен от Община Каварна в рамките на няколко месеца. В последните дни на 2017 г. Общината спечели 5,86 млн. лв. за реконструкция и рехабилитация на 11,8 км. от общинската пътна мрежа.
c