Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

Приеха план за реформиране на Дома за стари хора в Добрич

План за реформиране на Дома за стари хора в Добрич прие на днешната си сесия Общинският съвет на Добрич. Според Закона за социалните услуги всички домове за стари хора в страната трябва да се реформират до 1 януари 2025 година.

Планът за реформиране на Дома в Добрич предвижда да се разработят индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на възрастните хора. Ще се създадат екипи за оценка, които ще изготвят индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на потребителите в специализираната институция. Предвиждат се обучения на специалистите от социалната система, предоставящи социални услуги. Ще се работи активно с потребителите за подготовка за оставането в реформираната резидентна грижа.

Зам.-кметът на Добрич д-р Емилия Баева подчерта днес, че това е първата социална услуга, която започва да се реформира според Закона. Предстоят много промени и много работа по изпълнението на плана. Тя съобщи, че по Плана за възстановяване и устойчивост ще има предвидени средства за подобряване на материалната база на такива социални домове. Предстои на сградата да се извърши саниране, да се достави ново оборудване и да се постави фотоволтаична система. Баева посочи, че добричкият дом е един от най-добрите в страната и при реформирането ще има предимството, че в него възрастните хора са настанени по един или двама в стая. Ще се повишат и изискванията за персонала на дома.

По данни на Общината към момента броят на чакащите за настаняване в Дома в Добрич по първо желание е 149 лица.

c