Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

Преводачът Христо Боев ще е специален гост на Браила по резидентска програма ФИЛИТ

Резидентската програма ФИЛИТ за преводачи на румънска литература на чужди езици обяви резултатите си за 2018 г. Стигнала до петото си издание, програмата цели да развие регионалното културно сътрудничество с цел промоциране на литературно наследство и съвременни румънски творби на международно ниво. Домакини на събитието са градовете Яш, Браила и Бистрица. Бенефициенти на ФИЛИТ, както и в предишни издания, са шестима и за тази година те ще бъдат: Карла Барикс (САЩ), Никола Кавайе (Франция), Антония Ескандел Тур (Испания), Радослава Яновска-Ласкар (Полша), Бруно Мацони (Италия) и Христо Боев (България). Представителят от България, който живее в Добрич и Балчик и участва за втори път в тази програма, ще е специален гост на Браила, родното място на Михаил Себастиан. Неговият роман „Произшествието”, в който видно място е отделено на Балчик, вече излезе на български в превод на Христо Боев. ФИЛИТ насърчава мобилността на преводачи професионалисти и подкрепя техните проекти. Инициативата принадлежи на: Националния музей на румънската литература – Яш, Сдружението на „Наследство за общността” – Яш, подкрепена от Мемориала Ипотещи – „Националния център за студии върху Михай Еминеску”, Окръжния център за култура – Бистрица-Насауд, Сдружението за концерти – Бистрица, както и частни партньори от Яш и Браила. Резидентската програма ФИЛИТ дава възможност на преводачите на румънска литература на чужди езици да обменят опит помежду си, да се срещнат със съвременни румънски писатели и да се потопят в атмосферата на Румъния, като участват в редица културни събития в града, в който се намират (Яш, Браила или Бистрица). ФИЛИТ е най-голямото литературно събитие за цяла Югоизточна Европа, като брой участници и профилни събития. Освен най-добрите преводачи, ФИЛИТ очаква и носители на наградата „Гонкур” (Франция), писатели, отличени с литературни награди, както и нобелови лауреати. Попитан какво очаква от едномесечния си престой в Браила през юли, Христо Боев отговори: „От престоя си в Браила очаквам доста, като имам предвид обичайните си престои в Румъния, тоест очаквам да видя интересен жив град с много културни събития. Ще се опитам да усетя какво е да живееш в град, в който са били българските хъшове, както и какво е да израснеш в град на Дунава, както го е изпитал Михаил Себастиан. За тази цел смятам да видя и опозная колкото е възможно повече Браила и неговите хора. Очаквам да се срещна с преводачи и писатели, както и с много други хора, които се интересуват от литература. Очаквам да има вълнуващи моменти и да получа възможността да опозная още един румънски град, който има много какво да предложи”.
c