Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Преизпълнение на събираемостта на местните данъци и такси за 2021 г. отчита Община Добричка

От години не е имало такова преизпълнение на плана по отношение на събиране на местните данъци и такси. Това каза кметът Соня Георгиева при отчета на изпълнението на Програмата за управлението на Общината за срока на на мандата 2019-2023 г., за 2021 година, който бе приет на заседание от Общинския съвет.

По думите на кмета през годината са положени изключителни усилия за събирането на местните данъци и такси. Издадени са и много актове за установяване на задължения и са предприети съдебни процедури за събиране на задълженията. Според Георгиева по същия начин стои въпросът и със стопанисването и управлението на общинската собственост. Поставено е началото на проверки, които дават резултат – издадени са актове и наказателни постановления.

Данните в отчета сочат, че през миналата година са събрани местни данъци и такси в размер на 3 167 141 лева, което представлява 107 процента спрямо годишния план. В сравнение със същия период на 2020 г. постъпилите приходи са със 706 296 лева повече.

Най-много са постъпилите средства от данък за придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 1 029 322 лева, или 138 процента преизпълнение спрямо плана. При планирани 615 000 лева за данък превозни средства постъпленията са 649 841 лева, което представлява 106 процента изпълнение.

c