Вторник, 27 февруари 2024

27.02.2024

Последвайте ни

Председателят на Окръжния съд в Добрич се срещна с ученици

 Съдебното сътрудничество между страните в Европейския съюз беше тема на поредната среща с ученици, организирана в Окръжния съд в Добрич. В ролята на преподавател влезе председателят на съда Галатея Ханджиева, която обясни как националните съдилища си сътрудничат по граждански, търговски и наказателни дела. Младежите научиха в какви случаи се прилагат европейските заповеди за арест, за запор на банкови сметки, за плащане, а също, че са разработени механизми завзаимно признаване на финансови санкции и на мерките за осигуряване на защита.

Съдия Ханджиева даде пример от своята съдебна практика за осъществено сътрудничество с полски съд при събиране на доказателства по иск за установяване на произход. Тя разказа на учениците и как след издадена от Окръжния съд Европейска заповед за арест е открит, върнат в страната ни и осъден подсъдим, опитал да се укрие от правосъдието. Учениците се интересуваха защо осъдените в чужбина имат право да излежат присъдите си у нас и в коя държава се гледат делата за развод между смесени двойки. Интерес предизвика и гледано в Окръжния съд дело за признаване на глоба, наложена в Германия на жена от Добрич за това, че два пъти е ползвала обществен транспорт без да перфорира билета си.

Урокът беше представен пред ученици от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина  „Проф. д-р Георги Павлов“ и Професионалната гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“, които са включени образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".

c