Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

От Пожарната напомнят за промени в правилата по време на жътва

От РС "Пожарна безопасност и защита на населението" в Добрич съобщиха, че в Държавен вестник, брой 15 от 16.02.2018 г. са публикувани изменения на Наредбата за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, касаещи контрола по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи от органите за пожарна безопасност и защита на населението. Според тях, отпада изискването за физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности в земеделски земи, да притежават становище от съответната РСПБЗН за допускане до участие в жътвената кампания на земеделската техника, която ще използват. Отпада и необходимостта от заплащане на държавна такса в размер на 27лв. От РС „Пожарна безопасност и защита на населението” обръщат внимание, че задълженията за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при осъществяване на дейности в земеделските земи остават. И напомнят някои от задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, съгласно наредбата. Те трябва да осигуряват земеделската техника и площадките за зареждане на ЛЗТ и ГТ с пожаротехнически средства за първоначално гасене и искрогасители. При жътва в площ над 100 дка е нужно да се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м. При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка осигуряване дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене. Друго изискване е за поставяне на видни места покрай площите с житни култури знаци „Пушенето забранено” и „Пушенето и паленето на открит огън са забранени” в съответствие с „Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа”.
c