Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

От нов мамографски апарат се нуждае ДКЦ 1 в Добрич

От нов мамографски апарат има нужда ДКЦ 1 в Добрич. С писмо до Общината Управителят на “Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД град Добрич информира за възникнала повреда на 5 юни т.г. на наличния апарат „HELIANTHUS“. За да функционира апаратът се налага подмяната на повредената част с нова. По пазарно проучване, цената на такава резервна част е 96 000 лв. с вкл. ДДС. 

Тъй като апаратът е стар, напълно амортизиран и резервни части за този вид медицинска техника вече не се произвеждат, Управителят на дружестото прави мотивирано предложение за даване на съгласие от Общински съвет за закупуване на дълготраен материален актив – нов Мамографски апарат за образна диагностика.

Общата прогнозна стойност е в размер до 200 000 лв. без включен ДДС.

Управителят на „ДКЦ – I Добрич“ ЕООД декларира, че дружеството е в състояние да осигури финансовите средства за инвестицията.

c