Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

Обучават бенефициентите на МИГ Добричка да работят със системата ИСУН

Среща на експертите от Община Добричка и бенефициентите на МИГ Добричка за работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) ще проведе на 27 март от 11 часа Областният информационен център. Системата ИСУН 2020 е единственият начин за кандидатстване и отчитане на проекти по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони през периода 2014-2020г. Срещата ще бъде изцяло практически насочена към демонстриране на работата с Модула за Е-кандидатстване ИСУН 2020. Областен информационен център – Добрич подпомага кандидатите на етап подаване на проектни предложения, както и оказва помощ при отчитане във връзка с функционалността на ИСУН2020.
c