Вторник, 27 февруари 2024

27.02.2024

Последвайте ни

Община Крушари подписа договор за средствата за довършване на водопровода Лозенец - Северци

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството, заместник-кметът на Крушари Назмие Люман подписа Споразумение, с което финансово се обезпечава втория етап от изпълнението на проект на Общината.

Проектът, чрез който се извършват реконструкция на помпена станция и резервоари, подмяна на довеждащите водопроводи към селата Лозенец и Северци, е на стойност над 2 млн. лв. За окончателното приключване на строително-монтажните работи, с подписаното споразумение МРРБ осигурява необходимите средства за цялостно завършване на обекта.

c