Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Ята от десетки хиляди бели щъркели прелитат над област Добрич по пътя си на юг

Дъждовете оформят временни водоеми в Добруджа, които са жизненоважни и привличат патици, чапли, щъркели, блестящ ибис, дъждосвирци и др.

Само за ден любителят орнитолог Валентин Катранджиев наблюдава миграцията на над 17 000 бели щъркели, прелетели над село Северци, община Крушари.

Есенната миграция е време за далечни прелети на юг на много от видовете птици в Европа. От особено значение за успешен прелет е наличието на подходящи местообитания в районите, където птиците преминават. На тези места те спират, за да починат и „презаредят“ батериите, посочват от Дружеството за защита на птиците в България.

Вътрешността на Добруджа, която е безводен край, опасан открай докрай с полезащитни пояси и обработваеми земи, е съвсем неприветливо място за мигриращите водолюбиви птици.

Понякога, обаче, благодарение на обилните дъждове, тук се оформят временни водоеми сред нивите. Тези малки локви, незначителни по площ, са жизненоважни за мигрантите и обикновено край тях гъмжи от живот.

Например, край село Крушари, през настоящия миграционен сезон вече са наблюдавани редица видове – патици, чапли, щъркели, блестящ ибис, дъждосвирци и др. Следващите месеци тук вероятно ще поспрат за кратка почивка хиляди прелетници.

Снимка: Валентин Катранджиев

c