Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Област Добрич е на 20-о място в страната по средна брутна заплата

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2023 г. намаляват с 0.4 хил. или с 1.2% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 35 400. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г., броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 1.6% (до 10.8 хил.), а в частния сектор намалението е с 2.3% (до 24.6 хиляди).

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 0.7%, или с 0.2 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор  има увеличение с 5.1%., а в частния сектор намаление с 1.2%.

Средната брутна месечна работна заплата в областта за месец януари 2023 г. е 1 352 лв., за февруари - 1 352 лв. и за март - 1 386 лева.

Общо за първото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта e 1 364 лв. при 1 882 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 594 лв., а в частния - 1 260 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства със 17.0% в сравнение със същия период на 2022 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

-              „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 5 544 лв.;

-              „Държавно управление” - 1 806 лв.;

-              „Финансови и застрахователни дейности” – 1 787 лв.;

-              „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщениия ” - 1 730 лв.;

-              „Образование” - 1 668 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

-              „Административни и спомагателни дейности” – 1 011лв.;

-              „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 1 040 лв.;

-              „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 1 102 лв.;

-              „Култура, спорт и развлечения” – 1 104 лева.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Добрич е на 20-о място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 603 лв., София - 1 737 лв., Стара Загора - 1 726 лв., Варна - 1 703 лв. и Враца - 1 650 лева.

 

c