Сряда, 19 юни 2024

19.06.2024

Последвайте ни

НССЗ ще съдейства на пчеларите в област Добрич за подаване на заявленията за подкрепа

Експертите от Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ ще съдействат на земеделските стопани от сектор „Пчеларство“ за подаване на заявленията за плащане през Системата за електронни услуги /СЕУ/ на фонд „Земеделие“, съобщават от Службата.

Припомняме, че от 8 февруари до 22 февруари 2024 г. се приемат заявления по интервенциите в сектор „Пчеларство“. Финансовият ресурс за 2024 г. по тях е в размер на 6 286 800 лева.

Пчеларите подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ.

Информация за телефоните за връзка с екипите от Териториалните областни офиси (ТОО) и Мобилните общински офиси (МОО) на НССЗ може да намерите тук

В област Добрич екипите на НССЗ са два. Пчеларите могат да се обръщат за съдействие в териториалния офис в Добрич /пл. “Свобода” № 5, ет. 8, тел./факс: 058/ 604 196 моб. тел.: 0885 848 182 и 0886 994 130/ и в мобилния общински офис в Каварна, който е с обхват общините Каварна, Шабла и Балчик /9650 Каварна, ул. „Добротица” № 11, тел. 057/09 01 50, моб. Тел. 0883 26 70 41/.

c